Povjerenstvo za prijam radnika u radni odnos SPREMAČ / SPREMAČICA – 1 izvršitelj – neodređeno– na pola radnog vremena u sastavu: Lidie Častek, predsjednica povjerenstva, Antonija Sedlaček Šidak, članica i Ageta Kolić, članica, dana 18. travnja 2023. dostavlja slijedeću
OBAVIJEST O PROVJERI ZNANJA

Pisana provjera znanja i sposobnosti u postupku natječaja za prijam radnika u radni odnos SPREMAČ / SPREMAČICA – 1 izvršitelj – neodređeno– na pola radnog vremena obavit će se 21. travnja 2023. s početkom u 13:00. sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac , Josipa Jelačića 1A. Đulovac .

Na provjeru znanja pozivaju se kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja:
1. Jozefina Deligegić , Frankopanska 3, Đulovac
2. Susa Ivić, kralja Tomislava 2, Đulovac

Ukoliko kandidat ne pristupi provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Nakon obavljene pismene provjere, ukoliko kandidat zadovolji održat će se intervju.

Icon
Obavijest o provjeri znanja i pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda - rang liste kandidata