Temeljem članka 26. točke 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 80. Statuta Dječjeg vrtića „SUNCE“ Đulovac te prijedloga ravnateljice KLASA: 112-03/23-01/5, URBROJ: 22103-08-06-23-01 od 25. travnja 2023. godine , Upravno vijeće Dječjeg vrtića „SUNCE“ Đulovac na 9. sjednici održanoj dana 28. travnja 2023. donosi slijedeću :

ODLUKU o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto spremač / spremačica na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena

Tekst odluke u privitku: