Pozivamo roditelje djece rođene 01.04.2017. do 31.03.2018. godine da dođu na upis svoje djece u Predškolu, koji će se održati 19.06.2023., 20.06.2023. i 21.06.2023. godine u Dječjem vrtiću „Sunce“ u Đulovcu, od 09:00h do 12:00h!

Do tada treba obaviti sistematski pregled kod liječnika kod kojeg se Vaše dijete liječi, kao i pregled zubi kod odabranog zubara.

Sa sobom ponijeti Potvrdu o pregledu djeteta kod liječnika i zubara, zdravstvenu iskaznicu, domovnicu te OIB i JMBG djeteta.

Doći bez djece!